Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2

Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria de 2018.
 
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria de 2018.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Per a inscriure's en la prova de certificació dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova.

  2. Alumne matriculat en el present curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana:

  a) Haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica.

  b) No podrà presentar-se a la prova de certificació en qualitat d'alumne no matriculat, en cap altra escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana en el mateix idioma o idiomes en què ja està matriculat com a alumne oficial.

  c) En cas que l'alumne haja presentat renúncia a la seua matrícula oficial en un idioma o idiomes i esta haja sigut acceptada, podrà matricular-se en la prova de certificació d'aquest idioma o idiomes en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana com a alumne no matriculat (lliure) en el període corresponent a aquests.

  d) L'alumnat matriculat en cursos no conduents a la prova de certificació, podrà presentar-se a la prova, del mateix idioma que curse, prèvia renúncia condicionada a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació, i podrà continuar assistint a les classes presencials del grup en què es va matricular en el curs vigent, i fins a la finalització de la docència (segons el calendari escolar), en cas de no aprovar, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de la prova de certificació només de les destreses no superades.
  El mateix criteri s'aplicarà a l'alumnat que, matriculat en l'últim curs dels nivells en què resulta necessària la superació de la prova de certificació, desitge presentar-s'hi en un nivell superior diferent del matriculat.
  Ambdós en el període que correspon a la matrícula de l'alumnat no matriculat (lliure).

  Inici
 • Taxes

  L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que no ha presentat cap tipus de renúncia no ha de pagar cap taxa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matriculació de l'alumnat oficial és del 12 al 23 de febrer de 2018.

  El termini de matriculació dels alumnes de That's English: serà des de les 09:00 h del dia 21 de maig a les 15:00 h del dia 22 de maig de 2018.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp

  Per internet

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=EOIMO-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder inscriure's en la prova de certificació, este alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu número d'expedient. Si no el sabeu, consulteu-lo en l'escola oficial d'idiomes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que s'inscriga per a la realització de la prova de certificació de 2018, únicament haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica de la seua inscripció.

  L'alumnat matriculat durant aquest curs en una escola oficial d'idiomes, una vegada haja realitzat la seua inscripció en línia, haurà de conservar el seu justificant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar sense certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=EOIMO-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Tramitació

  Si té problemes amb la tramitació telemàtica contacte amb: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
  Els estudis de les escoles oficials d'idiomes estan dividits en tres nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL):
  A: A1 - A2
  B: B1 - B2
  C: C1 - C2

  NIVELL: A2 (dos cursos)
  NIVELL: B1 (dos cursos)
  NIVELL: B2 (dos cursos)
  NIVELL: C1 (un curs)
  NIVELL: C2 (un curs)

  Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  Enllaços

  Servei d'Idiomes i Programes Europeus

  Calendari de proves per a la convocatòria 2018

  Sol·licitud d'adaptació per a l'alumnat amb necessitats especials.

  Idiomes i nivells que ofereixen les escoles oficials d'idiomes per a la realització de la prova de certificació 2018 en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).
  - RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2018.

  Llistat de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de març de 2008.

  Vegeu la Resolució de 5 de febrer de 2018 (convocatòria)

  Inici
 •  
  La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info