Resolució del Pla Anual de Formació del Professorat 2017/2018

Resolució del Pla Anual de Formació del Professorat 2017/2018

 

Dates i terminis

Inscripció dels coordinadors de formació dels centres educatius
Els coordinadors de formació accediran al formulari del Programa Anual de Formació i emplenaran les seues dades (1a pantalla) abans del dia 25 d'octubre. És imprescindible que els coordinadors nous realitzen esta tasca per tal de poder inscriure'ls al curs de formació inicial.
 
  • Fins el dia 25 d'octubre

Inici del curs de formació inicial per a coordinadors de formació en el centre
  • A partir del dia de publicació del PAF

Redacció del Programa Anual de Formació
El PAF es pot emplenar mitjançant el formulari des del dia 17 d'octubre. La seua redacció haurà d'estar finalitzada abans d'aprovar i lliurar la PGA
 
  • Abans de l'aprovació de la PGA

Sol·licitud i realització de cursos, jornades i tallers
Els cursos, tallers i jornades es podran sol·licitar a través del formulari del PAF
 
  • Tot el curs escolar

Pla Anual de Formació del Professorat

El Pla Anual de Formació Permanent del Professorat (PAF) és l'instrument que establix les línies estratègiques i la planificació de la formació permanent del professorat amb caràcter anual i, en concret, per al curs 2017-2018. El document afavorix una oferta àmplia i diversificada d'activitats que garantix la possibilitat de millorar les competències professionals del professorat i l'actualització sobre les temàtiques rellevants per a la millora de l'èxit escolar i dels resultats acadèmics de l'alumnat.

La principal comesa del document és concretar les línies estratègiques generals d'actuació i les àrees prioritàries de desenrotllament de la formació permanent i establir els nous itineraris formatius, així com donar instruccions que definixen les guies per al disseny, desenrotllament i avaluació de les accions formatives impulsades des de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a través del Servei de Formació del Professorat i les arreplegades en els plans anuals d'actuació dels Cefire en els programes anuals de formació dels centres educatius.

Programa Anual de Formació Permanent

El centre educatiu és el primer nucli de formació permanent del professorat i el Programa Anual de Formació del Professorat, arreplegat en la programació general anual, és una de les ferramentes del centre per a establir les activitats de formació permanent que es desenrotllaran durant el curs escolar. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport proporcionarà recursos específics per a afavorir l'autonomia del centre i concretar les necessitats formatives del claustre en el seu conjunt així com de cada un dels membres que el componen.

La direcció designarà el coordinador de formació en centre que, en col·laboració i amb l'ajuda de l'assessoria de referència de la xarxa de Cefire, sistematitzarà el programa anual de formació durant el mes de setembre i octubre del present curs escolar, i recopilarà les necessitats del claustre per mitjà de les ferramentes proporcionades per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas

Esta web utiliza cookies…+info