Nota de la JQCV - Avis per a opositors docents

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Comissió d'Alacant

30 de maig de 2015

Coneixements orals                                             9:00 h

Distribució d'aules: Aulari General II

PLANTA AULES ALUMNAT

B03 INCIDÈNCIES

E01 d' Aguilera García, Rosa a Llopis Blanes, Antonio

PLANTA BAIXA

E03 de Llorens Herranz, Juan Francisco a Wieczoren, Stefan Andrés

   

Grau Mitjà 1a fase 9:00 h

Distribució d'aules: Aulari General II

AULES ALUMNAT

B03 INCIDÈNCIES

C01

C02

C03   

OPOSITORS DOCENTS

C04 d ' Abdres Soler, Jopan Josep a Avilés Suárez, M. Rosario

D01 d' Ayen Sánchez, Francisco José a Cabot Ivorra, Jorge

D02 de Cabrera Beyrouti, Rubén a Climent Valero, Anna

D03 de Cloquell Sáez, Ramon a Espí Llinares, Carlos

PLANTA BAIXA

D04 d' Espí Rojas, Eliana a García Cecilia, Mercedes

D11 de García Clemente, Carolina a Girón Sánchez, Ángeles

D12 de Girona Orts, Maria a Gurillo Muñoz, Pedro

D13 de Gutiérrez Amorós, Carmen a Leal Sempere, Pilar

   

1a PLANTA

D14 de Ledesma Pereña, Carmen a Luzón Moreno, Alejandro


Grau Mitjà 1a fase 12:00 h

Distribució d'aules: Aulari General II

AULES ALUMNAT

B03 INCIDÈNCIES

C01

C02

C03

OPOSITORS DOCENTS

C04 de Machí Tomás, Ana José a Mateo Martínez, Alejandro

D01 de Mateo Vidal, Lara a Muñoz Adán, Paula

D02 de Muñoz Adán, Miguel a Parra Tornero, Rocío

D03 de Parrilla Moreno, Marta a Pinatar Verdugo, María Esperanza

   

PLANTA BAIXA

D04 de Piñero Coronel, Sara a Rodríguez Povedano, Guillermo

D11 de Rodríguez Robles, Lydia a Sampere Buyolo, Miguel Ángel

D12 de Sánchez Albentosa, Estela a Sendón Barreira, Blanca Covadonga

D13 de Serna López, Isabel María a Torres Castillo, Moisés Manuel

   

1a PLANTA

D14 de Torres López, José María a Zorita Bonete, María del Pilar

   

AVÍS PER ALS OPOSITORS A PERSONAL DOCENT QUE HAGEN DE FER LES PROVES DE C1 DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ.

Les persones que, de conformitat amb les convocatòries de procediments selectius per a cossos docents publicades en el DOCV el 6/5/2015, hagen de participar en les proves per a l'obtenció del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià (nivell C1) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) el dia 30 de maig de 2015 per a la primera fase, hauran de fer-ho en les aules específiques d'opositors en el centre de realització dels exàmens de la JQCV en la capital de la província assenyalada per a la realització de les proves del procediment selectiu, en l'horari indicat en la Resolució de 9/3/2015, de convocatòria de les proves (DOCV de 24/3/2015):

a les 9:00 h les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z.

Les persones que superen la primera fase hauran de presentar-se a les proves de la segona fase totes a les 9:00 h del dia 13 de juny de 2015, independentment de la lletra per la qual comence el seu cognom, a les aules específiques d'opositors.

   

Descarga documento en página Conselleria pdf

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


 Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. Agosto cerrado. Atencin das 03, 08 y a partir del 22 de agosto de 08 a 12.

Esta web utiliza cookies…+info