Cursos de la Universidad Otoño CDL Cataluña

En caso de inscripciones de colegiad@s del CDL Alicante, ponerse en contacto con cdl@cdlalicante.org o 965227677 antes de realizar la inscripción para obtener el descuento de colegiado.

Link directo a listado cursos


Eines i recursos TIC per ensenyar llengua (on line)

Professorat: Lluís Rius Oliva

Referència 151204

Dies del 7 d'octubre al 2 de desembre. . De 0:00 a 23:00

Total hores 30

Preu col·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €

Places 29

Inscripció

Descripció

DESCRIPCIÓ

El curs té un enfocament pràctic i pretén donar a conèixer un seguit d'eines i materials que puguin integrar-se a la pràctica docent de la llengua a secundària. D'utilitat per a l'ensenyament de la llengua tant catalana com castellana.

Per això, cada unitat del curs atendrà un aspecte diferent:

. Expressió oral i escrita

. Comprensió oral i escrita

. Gramàtica

. Lèxic

. Literatura

Es farà un especial èmfasi en com aplicar eines i recursos genèrics (Youtube, Gdrive, Moodle...) en

l'aprenentatge de la llengua.

OBJECTIUS:

. Donar a conèixer recursos TIC adients per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües

. Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos recursos, cercar-ne de nous i analitzar-ne la idoneïtat a l'aula

. Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional

CONTINGUTS:

Presentació d'eines i recursos de:

. Comprensió lectora

. Expressió escrita

. Gramàtica

. Lèxic

. Literatura

. Comprensió oral

. Expressió oral

. Projecte

LINK: http://cdl3.cdl.cat/curso/detalleCurso/id_oferta_formativa/1524/id_delegacion/1/id_area_tematica/0/tipo_oferta/invierno

El problema dels additius (on line)

Professorat: Immaculada Ros Clavell

Referència151401
Diesdel 27 d'octubre al 15 de desembre. . De 0:00 a 23:00
Total hores30
Preucol·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €
Places29
Inscripció
Descripció

DESCRIPCIÓ

Mitjançant proves químiques i biològiques es determinarà quin és el principi actiu d'un additiu i la seva concentració. Es faran estudis toxicològics simulats per veure els possibles efectes sobre la salut i s’estudiarà com se’n determina la dosi. S'inclou l'encaix curricular.

OBJECTIUS

. Identificar una solució desconeguda mitjançant l’anàlisi qualitativa

. Definir substància tòxica, dosi llindar negativa (DLN) i dosi letal (DL)

. Simular l’experimentació amb animals dels efectes aguts i crònics de les substàncies

. Determinar la dosi llindar nociva (DLN) per als humans a partir dels resultats dels estudis de toxicitat amb animals

CONTINGUTS

. Definir operacionalment els conceptes de reactiu i producte

. Representar les reaccions químiques mitjançant equacions químiques

. Determinar la concentració d’una solució de concentració desconeguda mitjançant solucions patró

. Ajustar una recta de calibratge a partir de dades experimentals

. Interpretar i interpolar dades d’un gràfic

Moodle 2 a l'aula (on line)

Professorat: Irene Salomé Martínez Pérez , F. Xavier Suñé Suñé

Referència 151700

Dies del 7 d'octubre al 2 de desembre. . De 0:00 a 23:00

Total hores 30

Preu col·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €

Places 30

Inscripció

Descripció

DESCRIPCIÓ

Quins canvis ens suposarà passar a Moodle 2? Quins avantatges? De quina manera en podem treure més profit? Com podem organitzar de manera eficaç els recursos? Com planificar i dur a terme activitats? Com engrescar l'alumnat a participar-hi? Com fer-ne el seguiment i avaluar-ne el treball? Podem facilitar que l'alumnat sigui conscient del seu progrés? L'objectiu d'aquest curs és donar resposta a totes aquestes preguntes i, en fer-ho, millorar les aules virtuals per adaptar-les al nou Moodle.

OBJECTIUS

. Conèixer les novetats de Moodle 2

. Gestionar fitxers i elements multimèdia

. Repositoris externs: Google Drive, Picasa

. Actualitzar i millorar cursos ja creats tot aprofitant el potencial de Moodle2

. Organitzar i crear recursos nous

. Construir activitats de dinàmiques diverses

. Fer el seguiment i organitzar les qualificacions del curs

CONTINGUTS

. Moodle 2: quines són les novetats principals?

. La nova gestió dels fitxers i els repositoris externs

. Nous i vells recursos

. Activitats: diversificar per facilitar aprenentatges

. Planificar el seguiment i l'avaluació

Serveis Google aplicats a l'educació (on line)

Professorat: Irene Salomé Martínez Pérez , F. Xavier Suñé Suñé

Referència151701
Diesdel 7 d'octubre al 2 de desembre. . De 0:00 a 23:00
Total hores30
Preucol·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €
Places30
Inscripció
Descripció

DESCRIPCIÓ

Amb Google podreu comunicar-vos, disposar a qualsevol lloc dels vostres documents, gestionar el vostre temps, rebre notícies, organitzar fotografies i vídeos, elaborar documents diversos de manera col·laborativa, tenir la vostra pàgina web (o la del grup classe, o la del centre), expressar les vostres opinions o publicar les vostres experiències en un blog, compartir documents... Només necessiteu un ordinador connectat a internet i un navegador. Res més. Aprendre a utilitzar els espais de Google és molt fàcil!

OBJECTIUS

. Conèixer la varietat d'aplicacions webs de Google i el seu potencial educatiu

. Esdevenir usuaris dels principals serveis de Google: Gmail, GoogleDocs, GoogleSites...

. Utilitzar les aplicacions de Google per elaborar productes d'una manera col·laborativa

. Utilitzar les aplicacions de Google amb finalitats de gestió del temps i la informació (Calendar, Grups..)

. Aprofitar el potencial educatiu dels serveis de Google

CONTINGUTS

. Comunicació: Gmail i xat

. Creació: documents, fulls de càlcul i formularis, presentacions i mapes

. Gestió: Calendar, espai personal iGoogle, Google Plus, Grups

. Publicació a la xarxa: Picassa, Blogger i Google SitesRecursos digitals per a l'estudi: PLE (on line)

Professorat: Antoni Alberich Carramiñana

Referència 151702

Dies del 14 d'octubre al 17 de novembre. . De 0:00 a 23:00

Total hores 30

Preu col·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €

Places 29

Inscripció

Descripció

DESCRIPCIÓ

En aquest curs coneixerem alguns recursos digitals perquè els alumnes elaborin mapes conceptuals, apunts amb contingut multimèdia, targetes d'estudi, presentacions interactives i qüestionaris. Es tracta d'eines útils perquè el docent generi contingut educatiu, però són especialment vàlides per ajudar l'alumnat a bastir el seu PLE o entorn personal d'aprenentatge, de manera que pugui crear i organitzar els seus propis materials d'estudi.

OBJECTIUS

. Aprendre el funcionament de diferents recursos digitals per tal que l'alumnat elabori i organitzi els seus propis materials d'estudi: mapes conceptuals, apunts multimèdia, targetes d'estudi...

. Conèixer eines per avaluar i mostrar allò que s'ha après: qüestionaris i presentacions interactives

CONTINGUTS

. Mapes conceptuals i mapes mentals amb Mindmaps, Mapmyself, Bubbl.us i altres

. Creació d'apunts multimèdia i targetes d'estudi amb ExamTime

. Posar-se a prova: elaboració de qüestionaris amb Google Drive, eduCanon, Metta i Blubbr

. Només demostrem què hem après quan som capaços d'explicar-ho! Presentacions interactives amb Present.me i Movenote.

Recursos digitals per a l'estudi: PLE (on line)

Professorat: Antoni Alberich Carramiñana

Referència 151702

Dies del 14 d'octubre al 17 de novembre. . De 0:00 a 23:00

Total hores 30

Preu col·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €

Places 29

Inscripció

Descripció

DESCRIPCIÓ

En aquest curs coneixerem alguns recursos digitals perquè els alumnes elaborin mapes conceptuals, apunts amb contingut multimèdia, targetes d'estudi, presentacions interactives i qüestionaris. Es tracta d'eines útils perquè el docent generi contingut educatiu, però són especialment vàlides per ajudar l'alumnat a bastir el seu PLE o entorn personal d'aprenentatge, de manera que pugui crear i organitzar els seus propis materials d'estudi.

OBJECTIUS

. Aprendre el funcionament de diferents recursos digitals per tal que l'alumnat elabori i organitzi els seus propis materials d'estudi: mapes conceptuals, apunts multimèdia, targetes d'estudi...

. Conèixer eines per avaluar i mostrar allò que s'ha après: qüestionaris i presentacions interactives

CONTINGUTS

. Mapes conceptuals i mapes mentals amb Mindmaps, Mapmyself, Bubbl.us i altres

. Creació d'apunts multimèdia i targetes d'estudi amb ExamTime

. Posar-se a prova: elaboració de qüestionaris amb Google Drive, eduCanon, Metta i Blubbr

. Només demostrem què hem après quan som capaços d'explicar-ho! Presentacions interactives amb Present.me i Movenote.

e-activitats: recursos TIC i TAC per a l'aula (on line)

Professorat: Miquel Fernández Barta

Referència 151703

Dies del 15 d'octubre al 10 de desembre. . De 0:00 a 23:00

Total hores 30

Preu col·legiats, 95,00 €; no col·legiats 175,00 €

Places 29

Inscripció

Descripció

DESCRIPCIÓ

Facilitar al docent recursos TIC per a l'aula, sigui com a material de suport per al professor, per a l'alumne o per al canvi metodològic.

OBJECTIUS

. Obtenció de recursos per produir un canvi metodològic a l'aula que afavoreixi l'autoaprenentatge i l'autonomia dels alumnes

. Potenciar l'ús d'estratègies TAC sostingudes per la utilització d'eines TIC a l'abast del docent

. Utilització de blogs estructurats com a carpetes d'aprenentatge pel docent i per l'alumne

. Ús de GoogleDocs per a l'elaboració de materials didàctics, la programació d'activitats docents i el treball cooperatiu entre docents i entre alumnes

CONTINGUTS

. Canvi metodològic i cicle de millora contínua

. Blocs i carpeta d'aprenentatge

. GoogleApps

. Introducció a Moodle

. Eines col·laboratives

. Elaboració de videotutorials

. Recursos diversos: imatges, vídeos, presentacions i gestió del coneixement on line

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9.30 a 15.00 horas y martes y viernes 16.00 a 19.00 horas. 30/12 y semana de 02 al 05 de enero abierto solo mañanas

Esta web utiliza cookies…+info