Bolsa de trabajo

URGENTE: 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE EL SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN (26/07/2012)

Auxiliars de Gestió Bibliotecària

Organisme

Ajuntaments província Alacant

Crevillent

Major, 9

Tel:965401526

Places

TORN LLIURE

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Valoració de mèrits

Grup

C2 - Graduat/ada en educació secundària obligatòria

Seguiment

Fase: Convocatòria

Nova Etapa: [Bases i obertura de termini]

Fase: Convocatòria

Etapa: [Bases i obertura de termini]

Mitjà de publicació

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 141 Data: 25/07/2012

Accés a la documentació

Sol·licitud, acompanyada de còpia, degudament confrontada pel funcionari del Registre Municipal, dels documents acreditatius sobre els seus mèrits, referits a la fase de concurs, i del DNI.

Més documentació

Web de l'Ajuntament de Crevillent

Presentació

Lloc

Registre Municipal de documents, planta baixa de l'edifici Consistorial, al c/ Major, 9 de Crevillent.

Termini presentació de sol·licituds: 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte d'esta resolució en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (si l'últim dia del termini és dissabte s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent).

http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/crevillent.pdf

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info