Oposición - Técnicos Medios de archivo

El plazo de presentación ya está abierto. Veinte días naturales tras su publicación el Boletín correspondiente.

 • Descripció
  • Tècnics mitjans d'arxiu
 • Organisme
  • Ajuntaments província Alacant
 • Sant Joan d'Alacant
  • Plaza De España, 1
 • Tel:965653245
  • Places
 • Nombre de places: 1
  • TORN LLIURE
 • Convocatòria
  • Concurs oposició
 • Grup
  • A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)
 • Seguiment
  • Mitjà de publicació

   Butlletí Oficial de l'Estat-nº 127 Data: 28/05/2012

   Accés a la documentació

  • Presentació


   Altres formes

   - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

   - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'este anunci en el «Boletín Oficial del Estado» del 28/05/12.

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info