Noves especialitats borses de treball mestres

Presentació de sol.licituds i documentació: del 22 al 28 de maig de 2012.

Convocatòria per a adquisició de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres dirigit als mestres interins que han prestat serveis en el present curs escolar 2011-2012.

Convocatòria Resolució convocatòria

Termini de presentació de Sol·licituds i documentació: del 22 al 28 de maig de 2012, ambdós inclosos.

Informació En tot cas, l’efectiu reconeixement de noves especialitats quedarà condicionat a la comprovació de l’autenticitat de la documentació que, si és el cas es reba per fax, una vegada haja tingut entrada en el registre de la Direcció Territorial competent. Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini o que, sent presentades en termini en un registre diferent del de les direccions territorials d’Educació no s’anticipe, dins del termini establit en la convocatòria, per fax a la Direcció Territorial corresponent.

Lloc de presentació

Direcció Territorial d’Educació de València: C/ Gregorio Gea, 14 – 46009 Valencia.

Direcció Territorial d’Educació d’Alacant: C/ Carratalá, 47 - 03007 Alicante.

Direcció Territorial d’Educació de Castelló: Avda. Del Mar, 23 – 12003 Castelló de la Plana.

De presentar-se en lloc diferent de les direccions territorials d’Educació, Formació i Treball, els aspirants hauran d’anticipar, dins del termini habilitat per a la presentació de sol·licituds, les instàncies per fax a la Direcció Territorial corresponent. Direcció Territorial d’Educació de València. Número de FAX: 961964047 Direcció Territorial d’Educació d’Alacant. Número de FAX: 965934884 Direcció Territorial d’Educació de Castelló. Número de FAX: 964358076

Model de sol·licitud Les sol·licituds es presentaran per una sola vegada en el registre general de les direccions territorials d’Educació, Formació i Treball de la província en què haja prestat serveis durant el present curs escolar, mitjançant model que s’obtindrà a través de l’enllace següent: http://www.cefe.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=58

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info