Professors de religió

El termini de presentació d'instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb esta resolució, serà de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Professors de religió catòlica dels nivells educatius d'infantil i primària

Organisme

Conselleries

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 Valencia

Web:http://www.edu.gva.es/per/index.asp

Convocatòria

CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS / Valoració de mèrits

Grup

Sense especificar - Sense especificar

Requisits

Requisits generals

Enllaç directe a la web de l'organisme

Mitjà de publicació

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- Data: 09/05/2012

Accés a la documentació

Els que desitgen prendre part en esta convocatòria hauran de presentar una instància, d'acord amb model de sol·licitud que figura com a annex I a la present resolució. Este model es troba també disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació www.cefe.gva.es

La instància anirà acompanyada de:

a) Full d'autobarem degudament omplit (annex III).

b) Annex V d'aportació de mèrits i documentació acreditativa d'estos, d'acord amb el qual establix l'annex II i l'apartat 5.5 d'esta resolució.

c) Proposta favorable per al curs escolar 2012-2013 expedida pels ordinaris de les diòcesis corresponents, quan opte a llocs d'una diòcesi diferent d'aquella que va proposar al concursant.

Presentació

Lloc

Registre de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

Altres formes

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

El termini de presentació d'instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb esta resolució, serà de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Estat:Obert

 
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Horario y ubicación


  Avenida Salamanca, 7 - entlo, 03005 Alicante

  965227677 - Fax. 965227677

  Lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas y lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas

Esta web utiliza cookies…+info