Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Intérpretes lengua francesa e inglesa

Hasta el 06 de agosto

Intèrprets de conferència de llengua francesa (FR) (grados AD 5 i AD 7)

Intèrprets de conferència de llengua anglesa (EN) (grau AD 5)

Organisme
Unió Europea
Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
Places
Estes oposicions tenen per objecte la constitució de llistes de reserva destinades a cobrir llocs vacants en les institucions de la Unió Europea, en particular, en el Parlament, la Comissió i el Tribunal de Justícia.
Convocatòria
PROCESSOS ESPECIALS / Prova
Grup
Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions
Requisits
Vegeu l'apartat 2 de la convocatòria.
Mitjà de publicació

Diari Oficial de la Unió Europea -C 193 A/3 Data: 04/07/2013

Accés a la documentació

Haurà d'inscriure's per via electrònica, seguint el procediment indicat en la pàgina web de l'EPSO i, en particular, en les instruccions d'inscripció.

Presentació

Lloc

Inscripció electrònica.

Termini (inclosa la validació): 6 d'agost de 2013, a les 12.00 hores del matí (migdia), hora de Brussel·les.

Estat:Obert

Informació complementària

- Estes oposicions van dirigides als candidats que posseïxen un domini perfecte (2), tant a nivell escrit com oral, de la llengua de l'oposició corresponent (nivell llengua materna o equivalent)

- Per a major informació sobre els servicis d'interpretació, vegeu la pàgina web de les tres institucions en qüestió: http://europa.eu/interpretation/index_fr.htm

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info