Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Ayudantes archivos, bibliotecas y museos

Vint dies natural a contar a l'endemà de la seua publicació.

Ajudants d'arxius, biblioteques i museus, especialitat d'arxius.

Organisme

Xunta de Galícia

Xunta de Galícia: Conselleria d'Hisenda

Tel:981 54 54 00

Places

Nombre de places: 8

Torn lliure: 3.

Convocatòria

Oposició

Grup

A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)

Requisits

Titulació: diplomatura o grau.

Enllaç directe a la web de l'organisme

Seguiment

Mitjà de publicació

Diari Oficial de Galícia -nº 122 Data: 28/06/2013

Accés a la documentació

Les persones que desitgen participar en el procés selectiu hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud que serà facilitat gratuïtament en Internet i abonar la taxa que estiga vigent en el moment de presentar-la, que exigix la Llei 6/2003, de 9 de desembre, de taxes, preus i exempcions reguladores de la Comunitat Autònoma de Galícia, d'acord amb el procediment que s'assenyala en els següents paràgrafs.

El model de sol·licitud estarà a disposició de totes les persones que desitgen participar en el procés selectiu en la pàgina web de la Xunta de Galícia (www.xunta.es), seguint la ruta Funció pública - Processos selectius - Generació i presentació d'instàncies, en dos modalitats, segons es dispose o no de certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) o DNI electrònic.

Després de pressionar la modalitat de sol·licitud triada, les persones sol·licitants hauran de consignar totes les dades que apareixen en la pantalla i posteriorment validar-les i confirmar-les.

Presentació

Lloc

Procés telemàtic.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de vint dies naturals, que es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Estat:Obert

Informació complementària

Per a qualsevol aclariment o informació sobre els procediments anteriors, les persones sol·licitants podran posar-se en contacte telefònic amb el centre informàtic CIXTEC en el número 981 54 13 00, en horari de 08.30 a 20.00 hores, de dilluns a divendres, i els dissabtes en horari de 10.00 a 14.00 hores.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info