Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Secundaria, Música y Artes, EOI y catedráticos

Bolsa de trabajo. 10 días naturales para la presentación de documentación

Cos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, cossos de professors d'Ensenyança Secundària, d'escoles oficials d'idiomes i professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Organisme

Govern de la Regió de Múrcia

Govern de la regió de Múrcia: Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

Av. de la Fama, 15

30006 Múrcia

Tel. 968 27 96 15

Webhttp://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=34&IDTIPO=200&IDTIPOCANAL=5&RASTRO=c$m120,128

Tel:968 27 96 24/23

Taxes

Import: 37,03€

Convocatòria

BORSA DE TREBALL / Oposició

Grup

A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent

Requisits

- TITULACIÓ: doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat, títol de grau corresponent o equivalent.

- Aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el país d'origen dels quals no tinga com a idioma oficial el castellà, per a poder figurar en les llistes hauran d'acreditar el coneixement adequat de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua castellana, superant una prova específica. Les característiques d'esta prova s'indiquen en l'annex III de la present orde.

Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info