Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres

Acreditación de capacitación en inglés, francés, alemán e italiano de funcionarios de carrera, en prácticas e interinos de todos los cuerpos de Catedráticos, Profesores de Enseñanza Secundaria, Maestros y Formación Profesional.

Primero. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente resolución tiene por objeto convocar a los funcionarios
de carrera, en prácticas e interinos de los cuerpos de Maestros,
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, para la acreditación de su capacitación
en inglés, francés, alemán e italiano.
2. Dicha acreditación facultará al profesorado para impartir áreas,
ámbitos, materias o módulos no lingüísticos en los idiomas citados en
los programas de educación plurilingüe que se desarrollen en la etapa
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional, en los centros públicos
dependientes de la Generalitat Valenciana.
3. Asimismo, dicha acreditación facultará a la Administración educativa
para adjudicar destino definitivo en los procedimientos de provisión
definitiva de puestos de trabajo a los funcionarios de carrera cuando
los puestos de trabajo estuvieran catalogados con el perfil lingüístico
correspondiente, así como destino en comisión de servicios a funcionarios
de carrera, destino provisional anual a funcionarios de carrera
que no tengan destino definitivo y destino provisional a funcionarios
interinos cuando los puestos estuvieran clasificados con el correspondiente
perfil lingüístico, con los efectos previstos en el apartado sexto
de la presente resolución.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

Publicació en el DOCV

Model de sol·licitud

Sol·licitud de participació per a l'acreditació per a impartir àrees, matèries o mòduls no lingüístics.

Model de sol·licitud.

Descàrrega de l’acreditació

Quan accedisca a l’enllaç de baix, apareixeran tres opcions:

  1. Usuari i contrasenya (fora d’ús per a obtindre aquesta acreditació)
  2. Dades de l’usuari (faça clic en aquesta opció)

    Usuari: introduir DNI amb lletra majúscula.
    Contrasenya: data de naixement en format dd/mm/aa.
    Sis últims dígits del compte bancari on ha cobrat la nòmina. Si l’Administració no disposa del seu compte bancari per no haver treballat mai, haurà d’introduir en el seu lloc els cinc primers dígits del seu DNI.

  3. Certificat digital (seguisca les instruccions)

Si selecciona la segona opció apareixerà una finestra on en la part esquerra ha de fer clic en descàrrega certificats, després faça doble clic en les seues dades que apareixen en pantalla, generant-se un PDF que podrà imprimir.

Accés telemàtic a l’acreditació.

Llistats provisionals

Llistats provisionals de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres:

AlacantCastellóValència
03-08-201225-07-201231-07-2012
18-10-201225-09-201219-09-2012
09-11-201205-11-201219-10-2012
21-12-201223-11-201221-11-2012
29-01-201316-01-201321-12-2012
20-02-201320-02-201321-01-2013
22-03-201322-03-201322-02-2013

Reclamacions

5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest llistat provisional.

Llistats definitius

Llistats definitius de la comissió permanent d’acreditació en llengües estrangeres:

AlacantCastellóValència
01-10-201225-09-201219-09-2012
09-11-201225-10-201217-10-2012
07-12-201223-11-201216-11-2012
29-01-201315-01-201317-12-2012
20-02-201320-02-201316-01-2013
22-03-201322-03-201318-02-2013
22-03-2013
Compartir en... Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+

© CDL Alicante. Poítica de privacidad.

Esta web utiliza cookies…+info